Misyonumuz ve Vizyonumuz
02 Eylül 2021Misyonumuz ve Vizyonumuz
Misyonumuz 

Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti önceliğiyle güvenilir, ekonomik, hızlı, kaliteli ve güler yüzlü sağlık hizmeti vermektir. 


Vizyonumuz

Bölgemizde güven temelli referans gösterilen hizmet hastanesi olmaktır. 

Temel İlke ve Değerlerimiz 

Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı,  hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

- İyi Yönetim - Kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı - kapasite

- İnsan odaklı - güvenli, kaliteli, nitelikli, erişebilirlik, sağlık hizmeti sunmak

- Mali Sürdürülebilirliği sağlamak