Disiplin ve Hukuk Birimi
06 Ağustos 2021


Birim Sorumlusu : Osman KUTBAY
Personel : Davut DOĞAN

Disiplin Şubesinin Yaptığı İş ve İşlemler

 

1-Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve neticelendirmek.

2-Soruşturmacı tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemlerini yapmak, 4483 sayılı kanuna tabi diğer teklifler yönünden,  raporların koordinasyonunu sağlamak.

3-Başka kurumda iken, Hastanemize naklen veya geçici olarak görevlendirilen personel ile ilgili kurumunca yapılan  soruşturmalara ilişkin istenilen bilgi ve belgeleri temin ederek, yazışma işlemlerini yapmak.

4-Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yazılı bildirimde bulunmak.

5-4483 sayılı Kanun uyarınca hastanede görevli memurların ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

6-696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde bulunan personelin Disiplin ve kamu görevleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

7-Memurların veya sürekli işçilerin yargılanması ile ilgili mahkemelerden veya ilgi birimlerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.

8-657 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkında, İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.

9-Sağlık Müdürlüğüne iletilen soruşturma konularıyla ilgili takipleri yapmak, takip edilecek konuların sonuçlandırılması ve sonucundan ilgililere bilgi verilmek.

10-Disiplin ve hukuk işlemleri ile ilgili kurum içi şubeler ile Sağlık Müdürlüğüne yazışmalarda bulunmak.

11-İlgili mevzuatlar uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak.

12-Görev alanına giren konularda gereken yazışmalar ile  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince  yazılı bilgilendirme yapmak.

13-Başhekimlik ve Müdürün tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

14-İnceleme ve Soruşturmalarda Yeminli Katip görevinde bulunmak.

 

                                                                                                         
 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
Eski Bina 2.Kat
Telefon : 0 318 215 10 00  / 1167-2767