Eğitim Koordinatörlüğü
05 Ağustos 2021EĞİTİM BİRİMİ

Kurumumuz Eğitim birimi faaliyetleri 2 Eğitim Hemşiresi ve 2 Lab.Teknisyeni olmak üzere 4 kişi tarafından yürütülmektedir.

Eğitim Birim Sorumlusu                    Hem. Halise ÖZBEK KALKAN

Eğitim Birim Çalışanı                        Lab.Tek. Leyla KAYBAL

Eğitim Birim Çalışanı                        Lab.Tek.  Nuray KUTAY

 


EĞİTİM BİRİMİ SORUMLULUĞUNDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER


1)Genel oryantasyon eğitimleri


2)Zorunlu Eğitimler


-Bölümde Kalite Standartları Gereği Verilmesi Gereken Eğitimler


-Verimlilik Karne Eğitimleri***-Anne Sütü ve Emzirme Eğitimleri

 

-Bilgi güvenliği


- Verimlilik karne eğitimleri ve bilgi güvenliği eğitimlerinin ÇKYS eğitim modülüne girişlerinin yapılması

3)İhtiyaca binaen verilen eğitimler(Kanser ,Diyabet,Organ bağışı,KKKA  vb.)

4) Stajyer Öğrenciler

-Dönem Stajı


-Yaz Stajı


Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri

**İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kabul edilen stajyer öğrencilere ait takip,devamsızlık,puantaj ve rotasyonlarının yapılması

6)Hastanemizin yıllık eğitim planı taslağının oluşturulması ve komite kararına sunulması

5) Hastanemizde yürütülen tüm eğitim faaliyetleri birimimiz tarafında koordine edilerek uzaktan eğitim üzerinden ve gerek olduğu durumlarda yüz yüze / sözel anlatım ile tüm çalışanları kapsayacak şekilde planlanıp uygulanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
İdari Bina 6.Kat
Telefon : 0 318 215 10 00  / 2766