Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
01 Haziran 2021TOKİ Blokları içine Sosyal Tesis düşünülerek yapılan bu bina. Yahşihan Milli Emlak tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine devredilmiştir.

Psikotik rahatsızlığı bulunan (şizofreni, şizoaffektif bozukluk vb) hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek veren, hastaların takip ve tedavilerinin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan etkin ve ulaşılabilir hizmet sunan tedavi ve rehabilitasyon merkezidir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde;

v    Hastaların iyileşmesini sağlamak, hastaneye yatış sayı ve sıklığını azaltmak

v    Hastaların mesleki, toplumsal ve ailesel işlevselliklerini geliştirerek, hastaları topluma yeniden kazandırmak

v    Hastaların üretkenliklerini artırmak

v    Hastalarda yeti yitimini önlemek ve yaşam kalitesini artırmak

v    Ailelerin yükünü azaltmak (utanma, bağımlılık….)

v    Hastaların kendi kendini idare edebilecek bağımsız yaşabilecek hale getirilmesin, sağlamak

v    Hastaların etiketlenerek toplum dışına itilmesiyle ilgili genel tutumu değiştirmeye çalışmak ve hedeflemektir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Sunulan Hizmetler

 

v    Bireysel danışmanlık hizmetleri

v    Grup psikoterapileri

v    Psiko sosyal beceri eğitimi

v     Sanatsal etkinlikler

v    Film gösterimi, hobi bahçesi gibi vs. hizmetler

v    Müzik ve ritim eşliğinde terapi

v    Koro çalışmaları

v    Aile eğitim toplantıları

v    Ev ziyaretleri

 

Merkezimiz haftanın beş günü mesai saatleri içerisinde açık olup; hastalarımızdan hiçbir ücret alınmadan tedavileri sağlamaktadır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Başvuru;

v    Merkezimiz hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından başvuruda bulunabilir.

v    Merkezimize kabulü uygun görülen hastanın bu durumu hakkında ile ilgili olarak Aile Hekimi de bu konuda Merkezimizce bilgilendirilir.

v    Başvuru durumunda merkezimizdeki uygulamalar konusunda detaylı bilgilendirme yapılır.

v    Merkezimize gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilerek durumları hakkında gerekli çalışmalar merkezimizce yapılır.

v    Merkezde hizmet alacak kişini durumu ve sunulacak hizmet belirlenir.

v    Takip ve tedavi planı oluşturularak hizmeti alacak hasta ve hasta yakınları bilgilendirilir.