Evde Sağlık Hizmetleri
01 Haziran 2021Evde Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık Hizmetleri

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere

evinde  ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar.

Evde sağlık hizmetinin kapsadığı hastalıklar

  • KOAH vb. solunum sistemi hastalıkları
  • Yatağa bağlı hastalar
  • Terminal dönem palyatif hastaları
  • İleri derecedeki kas hastalıkları

Evde sağlık hizmetleri kapsamı

  • Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, t ektik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,
  • İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kadıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,
  • Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasına,
  • Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesine,
  • Hastaya evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini,
  • Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini, kapsar.Evde sağlık hizmetine başvuru

Hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 3 833 (444 EVDE) numaralı telefon aranarak il koordinasyon merkezine yapılır. Bu merkez bünyesinde görevlendirilen personel aracılığı ile talepler cevaplanarak kayıt altına alınmakta ve öncelikle en yakın sağlık hizmetleri birimine yönlendirilmektedir