26 Ekim Hasta Hakları Günü
26 Ekim 2021
26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ
Hasta hakları, sağlık hizmetinden faydalanma ihtiyacı bulunan kişinin yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasını destekler. Türkiye’de 1998 yılında, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.
Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile tanınan teminat altına alınmış bulunan haklar olarak tanımlar.
Kısaca, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.