T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temel Değerlerimiz, Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 06/05/2019

Temel İlke ve Değerlerimiz

  • Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet , hasta odaklılık , uygunluk, zamanlılık , süreklilik ,

        insana saygı

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

  • İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite

  • İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak
  • Mali sürdürülebilirliği sağlamak