2-Sağlık Kurulu işlemleri
01 Haziran 2021

Sağlık Kurulu İşlemleri

 RAPOR HİZMETLERİ:

Hastanemizde verilmekte olan sağlık kurulu raporlarını dayandığı mevzuat ve kullanım amaçlarına göre ;

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporları
 • Sağlam (Yedi Hekim) Sağlık Kurulu Raporları
 • Tıbbi Malzeme Raporları
 • İstirahat-Tedavi Raporları
 • Adli Raporlar

Olmak üzere beş başlık altında aşağıda belirtilmiştir.

a.Engelli Sağlık Kurulu Raporları

Hastanemizde verilmekte olan engelli sağlık kurulu raporlarının kullanım amaçlarına göre çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Engelli işçi raporu
 • Engelli kimliği raporu
 • Engelli durum bildirir raporu
 • Evde bakım hizmeti/maaşı raporu
 • H sınıfı ehliyeti raporu
 • Ötv (özel tüketim vergisi)indirim raporu
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon raporu
 • Maluliyet tespit raporu
 • 2022 sayılı kanun kapsamında maaş raporu
 • 193 sayılı kanun kapsamında vergi indirim raporu

Başvuru :Engelli sağlık kurulu raporu almak için ilk müracaat hastanemizin internet sitesi üzerinden veya şahsen yapılabilmektedir.

Engelli Sağlık Kuruluna Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

 • Resmi bir kurumdan sevk edilmiş ise (örneğin;vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, il sağlık müdürlüğü) sevk edildiğine dair resmi yazı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet vesikalık resim (son 6 ayda çekilmiş olmak zorundadır.)
 • Varsa hastalılarına dair raporları ve daha önce aldığı engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi

Engelli sağlık kurulu Salı ve Perşembe günleri toplanmakta ve aynı gün saat 15:30 -16:30 arasında rapor sahipleri raporlarını alabilmektedir. Mesai günlerinde gerekli belgeler ile hastaneye müracaat sonrası sağlı kurulundaki görevli tarafından ne amaçla rapor çıkarmak istendiğine dair dilekçe doldurtulur ve başvurunun resmiyet kazanması için genel evrak servisine kayıt ettirilir. Daha sonra muayene evrakı düzenlenerek başvuru sahibi heyet polikliniklerine yönlendirilir.

Poliklinik muayenelerini tamamlayan başvuru sahipleri muayene evrakını Sağlık Kuruluna teslim eder. Sağlık kurulu görevlisi heyete giren hastaların raporlarını resim ve mühür işlemlerini hazırlar.Hastalar muayene raporları ile öğleden sonra toplanan heyette değerlendirilir. Heyetten sonra raporları görev alan hekimlere ve hastane yöneticisine /başhekime imzalatır, imzaları tamamlanan raporlar hasta /yakınına aynı gün teslim edilir.

Ücretlendirme:

“Özürlük ölçütü sınıflandırması ve özürlülerle verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmenlik” gereği engelli sağlık kurulu raporlarından ücret alınmaz. Ancak; heyet raporu sonucuna göre özür oranı “0”sıfır çıkması durumunda hastadan yürürlükteki mevzuatta belirtilen rapor ücreti alınır.

2022 Sayılı kanuna göre maluliyet tespiti ve özürlü raporların ücreti ilgili sosyal güvenlik kurumundan, kurumlarından Sağlık Kurulu muayenesi için gönderilenler; yazılarında aykırı bir not olmadıkça (ücreti şahıs tarafından ödenecektir )gibi, ücreti kendi kurumlarından tahsil edilir. Film ve kan tahlili gibi tetkiklerin ücreti, ayrıca ilave edilmektedir.Diğer taleplerle düzenlenen sağlık kurulu raporlarından ücret alınır.

b.Sağlam ( yedi hekim )Sağlık Kurulu Raporları ( Ücretli )

Engelli sağlık kurulu raporları dışında , özel amaçla yapılan müracaatlara göre hastanemizde düzenlenen sağlı kurulu rapor çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Ateşleyici ve patlayıcı madde işçi raporu
 • Ehliyet raporu
 • Evlat edinme raporu
 • Gemi adamı raporu
 • Huzurevine giriş raporu
 • Memuriyet raporu
 • Üniversiteye giriş raporu
 • Öğretmenlik raporu
 • Polislik raporu
 • Silahlı/silahsız özel güvenlik raporu
 • Silah ruhsatı raporu
 • Tayin raporu
 • Vasi tayini raporu
 • Yurda kayıt raporu
 • Yurt dışı işçi raporu

Başvuru: Kişi nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet vesikalık resim (son 6 ay içinde çekilmiş olmak zorunludur) ve sağlı kurulunun verdiği matbu dilekçe örneğini doldurarak müracaat eder. Sağlık kurulu kaydı görevli tarafından alınır, muayene evrakı düzenlenir.

Rapor ücreti olarak belirlenen miktarda vezneye ödeme yapan hasta muayene olacağı polikliniklere yönlendirilir. Muayenelerini tamamlayan hastalar muayene evrakını Sağlık Kuruluna teslim eder.

Sağlık kurulu görevlisi 3(üç)nüsha olarak raporu yazar ve ilgili heyet hekimlerine, sağlık kurul başkanına ve hastane yöneticisi/başhekime imzalatır.

Raporlar aynı gün saat 15:30 -17:00 arası teslim edilir.

c.Tıbbi malzeme(üç hekim )raporları

 • Tekerlekli sandalye
 • Havalı yatak
 • Jelli sonda
 • İşitme cihazı
 • Oksijen konsantratörü
 • Nebülizatör
 • Bipap cihazı
 • Protez ve ortez

Gibi tıbbi malzemeler ihtiyaçları için düzenlenen raporlardır.

Başvuru: Hasta/yakını hastalığı ile ilgili ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme raporunu almak için ilgili hekimin düzenlemiş olduğu sevk evrakı, nüfus cüzdan fotokopisi, ayrıca işitme cihazı raporu için odyometri test sonucu fotokopisi, oksijen ve nebülizatör raporu için SFT (solunum fonksiyon testi)veya AKG(kan gazı)ölçüm değrelerini içeren kan tahlili sonuçları ile müracaat eder.

Sağlık kurulu kaydı görevli tarafından alınır iki (2) nüsha olarak rapor yazar.Rapor yazıldıktan sonra hasta/yakını ilgili branşa ait 3 (üç) uzman hekime ve hastane yöneticisi/başhekim raporu imzalatır.İmza sürecini tamamlayan hasta/yakını sağlı kuruluna raporu teslim eder.Sağlı kurulu görevlisi sağlık kurul kayıt defterine raporun kayıt ve mühür işlemini yaparak hasta/yakınına bir nüshasını teslim eder.

d.İstirahat ve Tedavi Raporları(3 hekim)

 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon raporu
 • Oksijen (ozon) tedavisi, gibi süreli seanslı tedaviler için düzenlenen raporlardır.

Başvuru:Hasta/yakını durum bildirir/istirahat raporunu almak için ilgili hekimin düzenlemiş olduğu sevk evrakı, nüfus cüzdan fotokopisi ile sağlık kuruluna müracaat eder.Sağlık kurulu görevlisi kaydını yapar iki (2) nüsha olarak raporu yazar.Rapor yazıldıktan sonra hasta/yakını ilgili branşa ait üç (3) uzman hekime ve hastane yöneticisi/başhekim raporu imzalatır.İmza sürecini tamamlayan hasta/yakını sağlık kuruluna raporu teslim eder.Sağlık kurulu görevlisi sağlık kurulu kayıt defterine raporun kayıt ve mühür işlemini yaparak hasta/yakınına teslim eder.

e.Adli raporlar

Yaşanan adli bir olay sonrasında şahsen, Polis veya 112 ambulansı ile hastaneye gelenlerden, hekim tarafından uygun şartlar altında yapılan muayene sonucunda adli vaka olarak kabul edilenlere düzenlenen raporlardır.