3-Tıbbi Sosyal Hizmetler
01 Haziran 2021

Tıbbi Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şeklide yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacını taşır.

Genel sekreterliğimizde bağlı sağlık tesislerimizde sosyal hizmet bazında;

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
 • Engelli hastalar
 • Sağlık güvencesiz hastalar
 • Yoksul hastalar
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
 • İnsan ticareti mağduru hastalar
 • Mülteci, sığınmacı hastalar
 • Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar
 • Kronik hastalar (uzun süreli yatışlı hastalar )
 • Tıbbi-psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören hastalar
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan hastalar
 • İl dışından gelen hastalar

Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psiko-sosyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve aileleri gibi sosyal hizmet müdahalesin ihtiyaç duyan hasta/müracaatçılar için uygun sosyal hizmet müdahalesi planlanır ve uygulanır.