Dahili Klinikler
09 Haziran 2021Yataklı Servis Hizmetleri

Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarınız değerlendirildikten sonra hastanızız yatarak tedavi edilmesi gerektiğine karar verilebilir. Bu durumda izlemeniz gereken işlemlerim sırası şöyledir;

 • Doktorunuz, hastanın yatmasına karar verdiğinde hastane tarafından düzenlenen “yatış formu”nu doldurur.
 • Bütün işlemleri tamamlanmış yatış formu ile yatış işleminin yapılmış olduğu servise gitmeniz gerekmektedir. Yatış işlemi yapıla servise nasıl ulaşılacağınız konusunda size” danışma birimlerimiz” yardımcı olacak ve yol göstereceklerdir.
 • Yatış yapılan servise tüm işlemleri tamamlanmış yatış formu ile gelen hasta servis hemşiresince kabul edilecektir.
 • Servise kabulü yapılan hastanın yanında refakatçi kalıp kalmayacağı servis doktorunca; ziyaret saatleri, telefon ile ulaşma gibi bilgiler ise servis sorumlu hemşiresi tarafından aktarılacaktır.

  Hastaneye yatış işlemleriniz yapılırken hekiminizin uygun gördüğü teşhis tedavi işlemleri hakkında size bilgilendirme yapar, yapılacak tedaviye rızanınız olduğuna dair onam belgesi imzalatır. Ayrıca her türlü tıbbi müdahale öncesinde asgari aşağıdaki konularda sözlü bilgilendirme yapılır ve hastanın (hasta çocuk ise, yaşlı ise veya bilinci yerinde değilse hastanın yakını)yazılı rızası alınır;

 • Tedaviden beklenen faydalar
 • Tedavinin uygulanmaması durumunda oluşabilecek sonuçlar
 • Varsa tedavinin alternatifleri
 • Tedavi riskleri
 • Tedavinin tahmini süresi

Serviste hastayı karşılayacak olan kişi servis hemşiresidir. Servis hemşiresi kendisini tanıtır ve yatış dosyanızla sizi hasta odasına alır. Acil tedaviniz varsa tedaviyi uygular. Hazırlanıp yatağınıza yattıktan sonra, hasta dosyanızı sizden bilgi alarak doldurur.

Hemşireniz tarafından;

 • İlaç; gıda vb. maddelere karşı alerjiniz olup olmadığı sorulur, alerjiniz varsa dosyanıza uyarı yazısı yazılır.
 • Alerjiniz varsa kırmızı bileklik, alerjiniz yoksa beyaz kimlik bilekliği takılır.
 • Bilekliğe kimlik bilgileriniz (size ait olan en az dört bilgi)yazılır.
 • Kimlik bilekliğiniz kullanımı konusunda size eğitim verir.
 • Size yapılan tüm tedavi ve tetkik işlemlerinde mutlaka bilekliğinizdeki kimlik bilgileriniz doğrulanır.
 • Ayrıca acil durumlarda hemşire çağrı sistemi ve nasıl kullanacağınız konusunda bilgilendirir.

Yatışa getirilmesi gerekenler:

Hastaneye yatışınız öncesinde aşağıdaki malzemelerin getirilmesinde yararlı olacaktır;

 • Pijama, terlik
 • Diş fırçası-macunu
 • Kitap ,dergi
 • Daha evvel yapılmış tetkikleri ile alınmış tedavi varsa bunlara ilişkin elinizde mevcut olan her şeyin getirilmesi faydalı olacaktır. Lütfen değerli eşyalar getirmeyiniz.

Servis hakkında bilgilendirme:

Servis hemşireniz tarafından size aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılır;

 • Kahvaltı ve yemek saatleri
 • Hasta ve yakınlarının uyması gereken kurallar
 • Hastanın hakları
 • Ziyaret saatleri ve kuralları
 • Hasta yatağı kullanımı
 • Tuvalet-banyo kullanımı
 • Hekim vizitleri
 • Acil durum planı

Refakatçi bulundurma:

Refakatçi istiyorsanız veya hekiminiz refakatçi olmasını gerekli görmüş ise refakatçi düzenlemesi yapılır. Hastanenin kuralları anlatılır ve diyet yapıp yapmadığı

Sorgulanarak yemek rasyonuna dahil edilir.

Mahremiyet:

Sağlık hizmetinin sunumu sürecinde her türlü mahremiyetinizin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

 • Sağlık hizmeti sunumunda sağlık çalışanı ve sizin onay verdiğiniz yakınlarınız dışında ortamda başkalarının olmaması sağlanır.
 • Muayene ve tedaviniz sırasında mahremiyetinizin sağlanması için, muayene masaları ve yatakların arasında mahremiyet perdesi veya paravan düzenlenmesi yapılır.
 • Tedavinizle ilgili bilgi ve belgeler ancak sizin onay verdiğiniz yakınlarınızla paylaşılır.
 • Sağlık çalışanları arasında sizinle ilgili bilgi akışı gizlilik içinde yürütülür.

Devamlı kullandığı ilaçlar varsa:

 • Doktorunuz, hastaneye yatış nedeniniz dışında herhangi bir hastalık nedeniyle kullandığınız ilaçlar olup olmadığını sorgular ve var ise tedavi planınıza ekler
 • İlaçlarınız yanınızda ise hemşire tarafından teslim formu ile teslim alınır ve uygun zamanlarda verilir.
 • Kalan ilaçlar taburcu olurken imza karşılığında size teslim edilir.
 • Kendi ilacınız da olsa tedavi sürecince yanınızda ilaç bırakılmaz.

Yataktan düşme riski varsa:

 • Servise kabul işlemlerinizin ardından hemşireniz veya hekiminiz tarafından “düşme riski ölçekleri” ne göre düşme riski olup olmadığı değerlendirilir.
 • Eğer mevcut durumunuz hastalığınız veya kullandığınız ilaçlara bağlı düşme riskiniz olduğu belirlenirse siz ve varsa refakatçiniz için gerekli önlemler konusunda bilgilendirilirsiniz.
 • Yatağınızın başına veya odanızın kapısına tüm servi çalışanlarının bilgilenmesi amacıyla yeşil renkli “dört yapraklı yonca” figürü asılır.
 • Belirlenen risklere göre önlemler alınır ve bu süreçte sizinle ve refakatçinizle işbirliği içerisinde güvenliğiniz sağlanır.

Bulaşıcı hastalık varsa:

Hekiminiz tarafından bulaşıcılığı söz konusu olan bir hastalık teşhisi konmuşsa, size bilgilendirme yapılır.

Sizin, yakınlarınızın, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği için tek kişilik bir hasta odasına alınmanız sağlanır.

Odanızın girişine veya yatağınızın başına, tedaviniz sırasında , uyulması gereken kuralları belirleyen uyarıcı figür (sarı yaprak, mavi çiçek, kırmızı yıldız)asılır.

Yemek hizmetleri:

Hekiminiz tarafından tedavi planınıza size uygun gördüğü normal yemek veya diyet yemek tanımlaması yazar, sizi bilgilendirir.

Servis hemşireniz hastanenin yemek hizmetleri ve kuralları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

Kan ihtiyacı olursa:

Hekiminiz tarafından size kan nakli yapılması uygun görülmüşse;

 • Kan grubu tayini için yine kimlik doğrulama işlemi yapılarak sizden kan alınır.
 • Kan nakli konusunda oluşabilecek komplikasyolar (istenmeyen durum)hususunda size bilgilendirme yapılır ve onam belgesi imzalatılır.
 • Kan istem formundaki bilgiler sizinle birlikte hemşireniz tarafından doldurulur. Size uygun kan hastane bünyesinde var ise gerekli istemler hemşire tarafından yapılır. Size uygun kan hastane bünyesinde yok ise kan istem formu yakınlarınıza verilerek kızılay’a başvurarak veya bağışçı istenerek kan temin edilir.
 • Kan naklinden önce size verilecek kan ile karşılaştırma yapmak üzere iki sağlık çalışanı eşliğinde kimlik doğrulama işlemi yapılarak sizden kan örneği alınır. Sonuç olumlu ise nakil yapılacak kan veya kan ürünü üzerindeki bilgiler iki sağlık çalışanı tarafından kan torbasının üzerindeki ve hasta dosyanızdaki bilgilerler ve kimlik bilekliğinizdeki bilgilerle doğrulanır
 • Doğrulama işleminden sonra kan nakliniz başlatılır.

   Taburculuk hizmetleri

 • Hastanın tedavisinin tamamlandığına ve taburcu olması gerektiğine hastanın doktoru karar verir. Bu karar hasta ailesine sözlü olarak bildirilir. Hastanın hastanede yattığı sürece kendisine yapılan tüm, tetkik, muayene, konsültasyon gibi bilgileri içeren “epikriz” raporu hazırlanarak verilir. Servis hemşiresi tarafından hasta ailesine teslim edilir.
 • İsteğe bağlı olarak taburculuk işlemleri; bazı durumlarda hasta ailesi çeşitli nedenlerle (sosyal, ekonomik, ailesel, sunulan hizmetten memnun olmama, tayin, göç vs.) hastasını taburcu etmek isteyebilir. Bu durumda hastanın doktorları aileye olası tüm riskleri anlatmakla yükümlüdür. Buna rağmen hasta ailesinin taburculuk istemesi durumunda ise ”taburculuk işlemini kendisinin istediğini ve olası tüm risklerin sorumluluğunu aldığını gösteren imzalı bir yazı” alınarak işlem yapılabilir.