Cerrahi Klinikler
09 Haziran 2021Ameliyata karar verildiyse:

 • Hekiminizin gerekli gördüğü tetkik işlemleri yapılır ve anestezi uzmanı tarafından muayene olmanız sağlanır ve anestezi şeklinize karar verilir.
 • Anestezi uzmanının uygunluk vermemesi durumunda size bilgilendirme yapılır.
 • Anestezi uzmanının ameliyat öncesi her hangi bir tedaviyi uygun görmesi halinde size bilgilendirme yapılır ve tedaviniz başlatılır. Tedaviniz bittiğinde tekrar anestezi uzmanı kontrolünüz yapılır.
 • Hasta ve hasta yakınları ameliyat öncesi hazırlıklar konusunda bilgilendirilir.
 • Ameliyat öncesi hastada çıkarılabilen protezler varsa (diş protezi v.b.)çıkarılır. Oje ve takıların mutlaka çıkartılması sağlanır.
 • Sağlık çalışanları tarafından hazırlıklara yönelik kontroller yapılır.
 • Ameliyathaneye naklinden önce ameliyat bölgeniz hekiminiz tarafından işaretlenir.
 • Servisten ayrılmadan önce “güvenli cerrahi kontrol listesi” ne göre yapılan kimlik doğrulama işleminden sonra hemşire eşliğinde ameliyathaneye nakliniz sağlanır.

  Ameliyathane hizmetleri :

  Herhangi bir bozukluğu veya hastalığı tedavi için genel veya lokal anestezi altında yapılan cerrahi müdahale operasyona ameliyat, hastaların hastanelerde ameliyat edildiği özel bölüme ameliyathane denir. Hastanemizde ameliyathane hizmetleri yeni teknolojiye sahip endoskopik cihazlarımızla alanında deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından 24 saat üzerinden yürütülmektedir.

  poliklinik muayenesi sonucu hekiminiz tarafından ameliyat kararı verilmesi neticesinde uygulanacak işlemler ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası olmak üzere üçe ayrılır.

  Ameliyat öncesi işlemler:

 • Hekiminizin gerekli gördüğü tetkik işlemleri yapılır ve anestezi uzmanı tarafından muayene olmanız sağlanır ve anestezi şeklinize karar verilir.
 • Anestezi uzmanının uygunluk vermemesi durumunda size bilgilendirme yapılır.
 • Anestezi uzmanının onayından sonra ilgili servise giderek yatış işlemleriniz

   yapılır.

  • Hastanın yatacağı oda ve yatak belirlenir. hasta ve hasta yakınları ameliyat öncesi bilgilendirilir.
 • Ameliyat öncesi hastada çıkarılabilen protezler varsa (diş protezi v.b.) Oje ve takıların mutlaka çıkartılması sağlanır, bir egece önceden aç susuz kalmanız gerektiği anlatılır.
 • Sağlık çalışanları tarafından hazırlıklara yönelik kontroller yapılır.

Ameliyat süreci işlemleri:

 • İlgili servisten sağlık çalışanı eşliğinde ameliyathaneye transferiniz sağlanır.
 • Ameliyathanede ilgili sağlık çalışanı hasta dosyası ve kimlik bilekliğinizdeki bilgileri kontrol eder ve ameliyathaneye girişiniz sağlanır.
 • Ameliyat odasına alındıktan sonra ameliyat ekibi kendini tanıtır.
 • Anestezi uzmanı tarafından ameliyat öncesi karar verilen anestezi şekli başlatılır.
 • Cerrah tarafından ameliyat işleminize başlanır.
 • Ameliyathane çıkışından anestezi teknisyeni ile servis hemşiresi, hasta dosyası ve hasta kimlik bilgilerini kontrol ederek ameliyathaneden alınıp servise nakliniz sağlanır.

Ameliyat sonrası işlemler:

 • Ameliyathaneden güvenli bir şeklide servise nakliniz sağlanır ve hasta, yatağına alındıktan sonra hemşireniz tarafından gerekli kontrol ve takipler yapılır.
 • Hekim ve hemşireniz tarafından ameliyat sonrası bakımınız ve yapmanı/yapmamanız gerekli olan kurallar konusunda bilgilendirme yapılır.