Laboratuarlar
09 Haziran 2021


İnsanlarda, sağlığının değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi amaçlı ile biyolojik numunelerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu numunelerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu birimdir. Laboratuvar tetkikleri aşağıda belirtildiği şekilde ayrılmaktadır.

Biyokimya tetkikleri

Kan, idrar ve diğer vücut sıvıları incelenir. Sevk eden hekim veya ünitenin istediği değerlendirmeler kısa sürede yapılarak, raporlanır. Birçok hastalığın tanısında bu verilerden yola çıkılarak doğru sonuca varılır.

 

Mikrobiyoloji tetkikleri

Çeşitli gıda ve sıvı örneklerinin bakteriyolojik incelemesi bu bölümde yapılır. Zehirlenme, salgın gibi vakalar bu incelemelerle kısa zamanda doğru olarak değerlendirilir. Çeşitli kültür ve duyarlılık testleri gerçekleştirilir.

 

Hematoloji tetkikleri

Gebelik testi ve kan grubu belirlenmesi, tam kan sayımı ve tam idrar tahlili, doşkı  incelemesi yapılır. Sonuçları hasta sağlığı açısından önem taşıyan inceleme raporları, materyali sevk edene üniteye iletilir.

 

Hormon  tetkikleri

Vücudumuzdaki çeşitli hormanlar incelenerek değerlendirilir. Hormanal dengenin bireyin sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alınarak doğru tanı ve doğru tedaviye ulaşılır.

 

Patolojik tetkikler

Patoloji, bünyesinde laboratuvar bulunduran klinik bir branştır. Hastalardan biyopsi işlemi ile alınan doku parçaları ameliyatla çıkarılan organ veya dokular, iğne ile vücudun çeşitli yerlerine girilerek alınan sıvılar patoloji bölümünde, patolog tarafından incelenir. Patolog, alınan bu dokular ile tanısın patoloji raporuna yazar. Bu patoloji raporu klinik hekimini tedavi konusunda yönlendirir. Pek çok hastalığın kesin tanısı ancak patolojik inceleme sonucu onulabilir.

 

Kan tetkiki istendiğinde;

v     Hekimin istediği kan tetkiklerini vermek üzere kan alma birimine gidilir. Kan alma birimine nasıl gidileceği poliklinik alanındaki veri giriş elemanlarından veya her alanda bulunan yönlendirmelerden öğrenilmelidir.

v     Laboratuvar alanında barkod/tüp alma kısmından tüpler alınır.

v     Belirtilen sıra numarası beklenmeli ve sıra geldiğinde girilmelidir.

v     Kan alınacak bölgede kıyafet vb. varsa açılmalı; görevlinin kan alımı sırasında mümkün olduğunca hareket edilmemeli ve konuşulmamalıdır.

v     Kan alma işlemi bittikten sonra kan alınan yere en az 2 dakika bastırılmalıdır.

v     Laboratuvar sonuçları poliklinik alanındaki sekreterlikten alabilirsiniz. Laboratuvar görevlisinden istenmemelidir.

v     Hastanemizde yapılmayıp dış laboraratuarda yapılan tetkiklerin sonuçlanması zaman almaktadır. Tetkikin ne zaman çıkacağı ile ilgili  bilgilendirme laboratuar görevlileri tarafından  yapılmaktadır.

İdrar ve gaita tekti istendiğinde;

 

v     Laboartuvar alanında barkod/tüp alma kısmından idrar veya gaita kabı alınır.

v     Görevli personelin belirttiği kadar numune kaba konulmalıdır.

v     İdrar /gaita numune kabul birimine teslim edilir.

v     Laboratuvar sonuçlarının ne zaman çıkacağı duvarlarda yazılı şeklide ya da laboratuvar alanındaki tv ekranlarından duyurulmaktadır. Bilgilendirme panoları ve tv ekranlarından takip edilmelidir.

 

Patolojik bir numune istendiğinde;

v     Patoloji laboratuarında gündüz mesai saatleri (08:00-16:00 )içinde hizmet verilir ve bu saatler arasında poliklinik, ameliyathane ve çevre hastanelerden materyal kabul edilir. Hekim tarafından hasta/hasta yakınına verilen materyal laboratuvar görevlisi tarafından teslim alınır. İstek formundaki bilgiler kontrol edilir. Materyal üzerindeki ve istek formundaki bilgilerin uygunluğu belirlendikten sonra sırasıyla geliş tarihi, saati, gönderildiği birim ve materyalin alındığı lokalizasyonu bildirilerek kayıt defterine kaydedilir ve numaralandırılır.

v     Patoloji sonuçları çıkacağı tarih, materyali getiren kişiye sözlü olarak bildirilir.