Radyoloji
09 Haziran 2021

Görüntüleme hizmetleri;

Görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu alanlarda radyasyon uyarı levhaları bulunmaktadır. Bütün çekim odaları ve kapılar kurşun levhalarla kapatılmıştır, paravan ve kurşun cam bölmeler kullanılmaktadır.

 

Kendi sağlığınız için alınan bu önlemler lütfen dikkat ediniz!

Randevu Verme süreci:

vRöntgen, tomografi ve ultrasonografi vb. tetkiklerin hepsi için randevu sistemi uygulanmaktadır.

vRandevu ile ilgili ayrıntılar konusunda hasta/ailesi bilgilendirilir. Gelecekleri saat istem formuna yazılır.

vAç gelmesi veya bağırsak temizliği gibi işlemleri olan hastaların kendilerine verilen bilgilendirme broşürüne uyularak randevu saatinde gelmelidir.

vAcil vakalar hemen alınır.

vRöntgende ise aşırı yoğunluk olduğundan hastalara bekleme süreleri bildirilir.

Görüntüleme ( çekim )süreci:

vBölüme gelen hastanın radyolojik ünitesine kaydını ve isteminin bilgisayar görevlisi bilgisayardan kontrol eder.

vEksik kayıt ve istemler için yatan hastadan, hastayı getiren görevli, poliklinik hastasında yakını bilgilendirilir ve eksikliğin giderilmesi için yönlendirilir.

vKaydı kontrol edilen hasta ilgili bölüme veya hekime yönlendirilir.

vServislerde yerinden kalkması doktoru tarafından yasaklanana hastaların filmleri, seyyar röntgenle yerinde çekilir.

vTomografi,/ MR çekimi için randevu saatinde gelen hasta çekim odası boşsa çekime alınır, oda doluysa bekleme salonuna alınır.

vDoktorun reçete ettiği ilaçlar hastaya tatbik edilir, usulüne uygun olarak çekim yapılır.

vRadyoloji ünitesinde acil servisten, polikliniklerden, servislerden, ve yoğun bakımdan başvuran hastaların radyoloji tetkikleri yapılır. Hastanemizde yapılacak olan görüntüleme hizmetlerinde hasta/yakını işlem öncesi işlemle ilgili bilgilendirilir.

vAyrıca riskli girişimsel işlemlerde çekimi yapacak sağlık personeli tarafından hasta/ yakını bilgilendirilir ve onayı alınır.

vDirekt röntgen çekimi için gelen hastalar poliklinik radyoloji ünitesi röntgen kayıt bankosuna gelerek kayıtlarını yaptırıp sıra numarası alırlar.

vDirekt röntgen tetkiki yapılan hastanın görüntüleri hastanenin bilgisayar sistemine en geç 30 dakika içinde gönderilir

 

Hastanın İVP çekimi:

vHekim tarafından IVP tetkiki istenen hastalara radyoloji ünitesindeki röntgen kayıt bankosundan uygun güne randevu verilir ve hastanın bağırsak temizliği için radyoloji uzmanı tarafından reçetesi ve ıvp çekimi esnasında uygulanacak ilaç yazılır.

vRandevu tarihinde hasta bağırsak temizliği yapmış şekilde radyoloji kayıt bankosuna başvurulur ve hasta kabulü yapılır.

vRadyoloji teknisyeni tarafından doktorun reçete ettiği ilaç hastaya tatbik edilir.

vRaporun çıkacağı tarih hastaya bilgilendirilir.

v

 Ultrasonografi – Renkli Doppler Ultrasonografi :

vİncelemesi istenen hastalar radyoloji ünitesindeki ultrason randevu birimine başvururlar. USG ve Renkli Doppler bilgisayar sistemi üzerinden gerekli istem notları doğrultusunda uygun tarihler aralığında hasta çekim hazırlık (aç veya idrara sıkışık)bilgilendirilmesi yapılarak verilir.

vHasta randevu tarihinde gelerek USG odalarına randevu barkodu ile başvurur, aç gelmesi gereken hasta aç değilse işlem yapılmadan randevu tarihi ertelenebilir, uygun hazırlık ile gelen hastanın çekimi yapılır.

vUSG ve Renkli doppler raporu radyoloji uzmanı tarafından çekimi takiben 10 dk. içerisinde yazdırılarak hastaya ve yahasta yakınına teslim edilir.

vAcil USG ve Renkli Doppler istemleri aynı gün içerisinde yapılarak sonuçları hemen hasta ve hasta yakınına teslim edilir.

Tomografi

vHekim tarafından tomografi tetkiki istenilen hastalar radyoloji bölümündeki tomografi randevu birimine başvururlar, ilaçsız tomografi istemlerinde hastanın çekimi yapılır.

vİlaçlı tomografi çekimi otomasyon sistemi üzerinden uygun saat ve tarihe randevu verilir ve radyoloji uzmanı tarafından reçete yazılır.

vRandevu verilen tarih ve saatte hasta Tomografi ünitesine randevu barkodu ile başvurur.

vilaçlı tetkiklerde hasta veya hasta yakınları bilgilendirildikten sonra hasta onamı alınır ve çekimi yağılır.

vHastaya tomografi sonuç raporlarını alabileceği tarih ile ilgili bilgilendirme yapılır.

vServiste yatan hastalar için gün içinde uygun saatte bilgilendirme yapılır.

Acil Servis tomografi tetkiki istenilen hastalar Acil Servis içerisinde bulunan Tomografi Ünitesine acil kayıt sekreterlerinin verdiği tomografi çekim barkoduyla başvurular. Hastanın çekimi hemen yapılarak bilgisayar sistemime görüntüleri gönderilir.

 

Kontrastlı Tetkik istenmiş hastalara radyoloji ünitesindeki röntgen kayıt bankosundan aciliyet ve klinik önem derecelerine göre randevusu verilir. Tetkike hazırlık reçetesiyle birlikte hasta bilgilendirilir. Hastaya tetkik için gerekli ilaçlar radyoloji uzmanı tarafından reçete edilir. Randevu verilen tarih ve saatte hasta veya yakını tetkik hakkında bilgilendirildikten sonra hasta onam formu doldurulur. Hastanın skopi tetkiki yapıldıktan sonra görüntüleri pacs sistemine 30 dakika içerisinde gönderilir. Hastanın skopi sonuç raporları 3 iş günü içerisinde röntgen kayıt ve sonuç alma bankosundan verilir.

Mamografi tetkiki

 

Mamografi tetkiki istenen hastalara radyoloji bölümünde bulunana Mamografi bölümünden randevu verilir. Randevuya gelen hastanın çekimleri Mamografi odasında yapılır. Radyoloji teknisyeni tarafından kaydı bilgisayar ortamında yapılır ve grafileri çekilir. Mamografi filmleri radyoloji uzmanı tarafından rapor edilir.

 

K.M.D.(KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRE)  tetkiki istenen hastalara radyoloji bölümünde bulunan Kemik Dansitometresi bölümünden randevu verilir. Randevuya gelen hasta kemik dansitometresi barkoduyla başvurur. Radyoloji teknisyeni tarafından hastaların kayıtları bilgisayar oratamında yapılır. Sonuçlar radyoloji uzmanı tarafından raporlanarak kayıt bankosundan aynı gün içinde teslim edilir.

Manyetik Rezonans (MR)

MR tetkiki istenilen hastalara radyoloji bölümünden bulunan Mr bölümünden randevu verilir. Randevuya gelen hastalar MR ünitesine randevu barkodu ile başvurur. İlaçlı tetkiklerde hasta veya hasta yakınını bilgilendirilerek hastanın görüntüleri sisteme hemen gönderilir. Mr tetkik raporları radyoloji uzmanı tarafından yazılır, Mr randevu-sonuç bankosundan teslim edilir.

 

EEG ve EMG tetkikleri istendiğinde, bunun için görevli sekreterlikten randevu alınması gerekmektedir. Bu bölümde hastalara çekime gelirken nasıl gelmeleri ve çekim haklkında bilgi verilir. Randevu tarinde EEG ve EMG birimine başvuran hastalarımızın kabul ve çekimi yapılır. Sonuçları çekimden hemen sonra raporlanarak hastaya verilir.

Sonuçların verilme süreci:

 

vRöntgen tetkikleri sonuçları sistem üzerinden hekimin ekranına gönderilir. Direkt röntgen tetkiki yapılan hastanın görüntüleri sisteme en geç 30 dk. İçerisinde gönderilir.

vHasta ve yakınlarına sonucun ilgili polikilinikte ve serviste hekimi tarafından görülebileceği konusunda bilgi verilir.

vUSG ve Renkli doppler raporu Radyoloji uzmanı tarafından çekimi takiben 10 dk. İçerisinde USG raportörlerine yazdırılarak hastaya veya yakınına teslim edilir.

vTomografi çekim sonucu da anında sistem üzerinde hekimin ekranına gönderilir, istenildiği takdirde film veya CD olarak basılır ve hasta yakınına verilir.hastanın tomogari sonuç raporları 3 iş günü içerisinde hasta veya yakınına tomogarfi sonuç bankosundan teslim edilir.

 

d. Nükleer Tıp Hizmetleri

nükleer tıp; güvenli ve ağrısız bir şekilde vücudun herhangi bir bölgesinin görüntülenmesini ve hastalıkların tedavisi sağlayan bir tıp branşıdır.

 

Nükleer tıp yöntemleri ile ciddi rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve takibi mümkün olur. Bu bölümde, kalp, böbrek, karaciğer, troid, beyin gibi organların normal olarak çalışıp çalışmadığı ve kemiklerde kanser, enfeksiyon veya travma olup olmadığı araştırılmaktadır.

Test başlamadan önce radyoaktif madde içeren ilaç damardan veya ağız yoluyla verilir. Bunu takiben veya kısa bir süre sonra kameralar ile vücuttan görüntüler alınır; bu görüntülere sintigarfi adı verilir. Bu tetkiklerde radyo aktif ilacın organ içinde ilerleyişi veya dağılımı izlenerek bu organın çalışması ile ilgili önemli bilgiler elde edilir. Yapılan tetkikler nükleer tıp uzmanları tarafından değerlendirilerek sonuçlar hazırlanır.

Nükleer tıp kliniğinde ilgili uzman hekimin istemiyle;

 

vRadyoli iyot tedavisi (atom)

vSintigrafi (kalp, kemik, böbrek, troid)

vTroid Uptake

vKemik Mineral Dnasitometresi ölçümleri ve testleri yapılmaktadır.